Tuesday, November 1, 2011

Miljöömaks ja kuidas seda kompenseerida

Muinsuskaitse nõuded ajaloolistele hoonetele on võrreldavad maksuga. Et vältida vanemate elupiirkondade lagunemist, tuleks (nõutele vastavat) renoveerimist osaliselt kompenseerida.
Täpsemalt Tartu Postimehes.

No comments:

Post a Comment