Tuesday, January 4, 2011

Milline on EE tööjõu maksumäär?

Siin arvutusreegel Eesti tööjõu piirmaksumäära rehkendamiseks.  Algselt oli see mõeldud lisana HEI loole: Kas Eesti maksusüsteemi võiks lihtsustada, aga sinna jõudis ainult keskmise maksumäära rehkendamise valem.

Lühidalt: tööjõu maksumäär on kolmeastmeline, kusjuures astmed on umbes 4, 25, ja 43 protsenti.  Loos ma ei maini ka seda, et tulumaksu vähendamine ning töötusmaksu sisseviimine on muutnud seda vähem progressiivseks.   Arvutuseeskiri on siin PNG failina, kui keegi oskab latexit mathml-ks muuta, siis aidake :-)


Monday, January 3, 2011

Kuidas "kõrgharidus" tähendab erinevaid asju ja miks see hää on

Kõrgkoolid saavad orienteeruda sellisele tasemele, millisel onvõimalik värvata tudengeid. Kuid ka viletsad tudengid ei õigusta halba õpetamist.

Jos-uit-boston at nl.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons


Koolilõpetajate võimekus ja huvid on erinevad. Kõige rohkem õpilasi on keskpärased. Väga võimekaid on väga vähe, samas suudavad nad õppida palju rohkem ja kiiremini kui teised. Millistele nende hulgast peaks ülikool oma tegevuse suunama? Ilmselt peab sihtima niisugust gruppi mis on piisavalt suur. Elitaarset ülikooli, kus õpetatakse vaid väikest arvu eriti andekaid üliõpilasi, pole mõtekas luua. Esiteks oleks selle ülalpidamine kallis ja teiseks tunneksid ka eliittudengid end paremini kui nad oleksid osa suuremast grupist. Samas kaotavad kõige andekamad üliõpilased väga palju, kui nad oma võimetele vastava hariduse asemel rahulduvad keskpärasusega.

Niisugune tõdemus võimaldab meil teha hulga huvitavaid järeldusi.

Esiteks, mõisted nagu "bakalaureuse-" või "magistrikraad", on ebatäpsed. Samale kraadile vastav diplom võib tähendada väga erineval tasemel haridust. Akrediteerimine määrab ainult (üpris madala) miinimumtaseme.

Teiseks, suur tudengite arv ei ole sama mis keskpärased tudengid -- kui elanikkond on suur, siis on küll võimalik leida palju võimekaid üliõpilasi. See viitab vajadusele koolide spetsialiseerumise ja tasemega seotud brändide järele. Võimekamad keskkoolilõpetajad peaksid minema ühte, keskpärased teistesse ülikoolidesse.

Kolmandaks, kõige võimekamad tudengid peaksid minema tippkoolidesse. Vaatamata üleskutsetele, et parimad Eestimaa pead õpiksid Eestis, ei ole siin vastava tasemega programme.

Neljandaks, kui on soov siin luua programm kõige andekamatele üliõpilastele, peab enamus neist pärinema väljastpoolt. Seega peab niisugune programm konkureerima tuntud ülikoolidega nagu Stanford ja Chicago.

Seega võiks Baltimaade kõrgharidus liikuda umbes niisuguses suunas: esiteks peaksid koolid taseme osas spetsialiseeruma. See võimaldaks ka väikses ühiskonnas rakendada natuke suuruseelist ja vähendada konkurentsi negatiivseid külgi. Teiseks peaks rohkem kasutama rahvusvahelist spetsialiseerumist. Keskkoolilõpetajad peaksid rohkem teadma erinevate ülikoolide ja valdkondade tasemest, nii oma kodukohas kui kaugemal. Kõige võimekamad keskkoolilõpetajad peaksid jätkama oma õpinguid maailma tugevamates ülikoolides. Selles osas tuleb neile vaid jõudu soovida.

Kas tipptasemel programmid võivad tekkida ka siinsete ülikoolide juurde? Praegu selleks võimalusi ei paista. Kuid see ei tähenda, et arenemisruumi poleks -- ka keskpäraseid tudengeid saab hästi õpetada.

By Ahnaiahicea [CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0

Kokkuvõttes: sõna "kõrgharidus" sisaldab väga erineval tasemel haridust. Seda on vaja arvestada nii kooli valikul kui hariduspoliitika kujundamisel.