Tuesday, November 2, 2010

Maksupoliitka tööjõumaksude vaatepunktist


Eesti tööjõu maksusüsteem on vähem läbipaistev kui võiks arvata. Praegu vastab ta ligikaudu kaheastmelisele maksule, millest madalam on 35 ja kõrgem 43%.

*

Mida näitab Eestis kehtiv 21% tulumaks? Võibolla üllatuslikult osutub, et peaaegu mitte midagi. Meile on tegelikult olulised kaks rahasummat: see summa, mis tööandja maksab (palgafond), ja summa, mille töötaja kätte saab (netopalk). Nende kahe summa vahe, nimetan seda siin tööjõumaksuks, läheb erinevate maksude näol riigile. Kui näiteks palgafond on 14 925 krooni kuus, siis töötaja saab sellest kätte 9000 krooni. Vahe, 5925 krooni, ongi tööjõu maksud. Eestis jagatakse tööjõumaksud kolmeks osaks: sotsiaalmaks, tulumaks, ja töötuskindlustusmakse. Niisugusel lahterdamisel ei ole aga majanduslikku sisu. Kui ettevõtjale on 14 925 krooni liiga palju, siis ta töötajat ei palka. Kui töötajale on 9000 krooni liiga vähe, siis ta tööle ei tule. Kus lõppeb sotsiaalmaks ja algab tulumaks, ei mängi siin mingit rolli.

Kuidas näeb siis praegune maksusüsteem välja tööjõumaksu vaatepunktist? Alloleval joonisel on näidatud tööjõumaksu protsent sõltuvalt netopalgast (must joon). Nagu näha, läheb tüüpiliselt umbes 40% palgafondist maksudeks. Kõige väiksem on see protsent -- umbes 35% -- 4000 kroonise netopalga juures, sellest veel väiksema palga korral hakkab maksumäär kiiresti kasvama.
Seega, vaatamata tulumaksuvabale miinimumile, on tööjõumaks kõige kõrgem väga madala palga juures. See on seotud sotsiaalmaksuga, õigemini sotsiaalmaksu miinimummääraga. Sõltumata sellest, kui väike on töötaja palk, tuleb sotsiaalmaksu maksta vähemalt miinimupalgalt (mis teeb maksu miinimumääraks 1436 krooni kuus). Kui täiskohaga töötajad teenivad vähemalt miinimupalga, siis osaajaga töö puhul see nii ei pruugi olla. Näiteks väikeste laste kõrvalt üksikute "otste" tegemisel, mis toovad sisse 1000 krooni kuus, kulub maksudeks 60% palgafondist. Sisuliselt ütleb maksusüsteem nii: "kui töötad, tööta palju. Kui töötad vähe, tee seda mustalt".

Viimastel aastatel arutletud võimaliku sotsiaalmaksu ülempiiri kehtestamise üle. Kuidas mõjutaks niisugune otsus tööjõu maksukoormust? Näitena (punane joon graafikul) eeldame, et sotsiaalmaksu ülempiiriks kehtestatakse 10 000 krooni. See tähendab, et ükskõik kui suurt palka tööandja maksab, sotsiaalmaksu ei pea maksma rohkem kui 10000 krooni kuus. Nagu jooniselt näha, kaasneb sellega tööjõumaksu määra kiire vähenemine alates umbes 25 000 kroonisest netopalgast. Seega on sotsiaalmaksu ülemmäär sisuliselt samaväärne kõrgepalgaliste madalama maksustamisega. Ehk siis astmelise tulumaksuga, kusjuures ülemise astme maksumäär on väiksem kui keskmisel astmel.

Kuidas kajastub Eesti viimase 10 aasta maksupoliitika tööjõumaksu kontekstis? Mäletatavasti oli aastal 2000 tulumaksumäär 26% ning töötuskindlustust ei olnud üldse. Praegu on tulumaksu määr vähenenud 5% võrra, samas on lisandunud kokku 4.2% töötuskindlustusmakse. Seega on tööjõumaks kõrgepalgaliste seas vähenenud üsna vähe. Palgaskaala madalamas otsas on aga olukord teine -- kuna maksuvaba miinimum töötuskindlustusmakse kohta ei kehti, on siin maksukoormus hoopis kasvanud.

Praegust maksusüsteemi saaks lihtsustada. Kõige lihtsam viis oleks kehtestada üks ja ühtne tööjõumaks, vajadusel mitmeastmeline. Näiteks võiks maks olla 35% väiksema kui 6000-kroonise tulu korral ja 43% seda ületavast tulust. Kui on soov kõrgepalgalisi madalamalt maksustada, võib ülespoole lisada veel ühe, madalama astme. Tööjõumaksust saadava tulu võiks riik siis juba edasi jagada Haigekassale, pensioniteks, ja muudeks vajalikeks otstarveteks. Nii muudaks maksusüsteemi ja ka maksupoliitika märgatavalt läbipaistvamaks.

Aga võibolla just seda poliitikakujundajad ei soovigi?

*

Lisan siia juurde ka arvutuseeskirja, mille alusel on võimalik netopalga järgi leida brutopalk ning palgafond. Jäägu igaühe enda otsustada kui lihtne või keeruline on Eesti maksusüsteem.

2 comments:

  1. Tegelikult võib mingil määral olla mõtet teha vahet solidaarsete (ühte patta minevate ja sealt edasijagatavate) maksete ja kindlustuse tüüpi maksete vahel. Sa näiteks ei lisa siia praegu juurde kohustusliku pensionikindlustuse makset. Töötuskindlustuse maksel on selgelt ümberjagav roll (väiksemapalgalised kipuvad tihemini ja pikemalt töötud olema), aga on ka pensionikindlustusele sarnane osa. Sotsiaalmaksul noorte naiste jaoks samamoodi.

    ReplyDelete
  2. Jah, nõus.

    Seepärast ma pensionimaksust es räägigi. Töötuskindlustusega on natuke segasem: maksad oma maksu ja saad kindlustuse. Eri inimestel on seda erineval määral vaja ja saavad erinevat kasu. Aga kindlustus kui niisugune on kõigile üks. BTW, ütleksin pigem et võidavad ebastabiilsema hõivega ja kaotavad stabiilsema hõivega inimesed (kuigi korrelatsioon sissetulekuga on vist suur).

    Siia juurde tulevad lisaks riskantsed väljaminekud, igasugu tööohutus, koondamistasud jms. Seegi toimub veidi maksuna, aga ma ei tahtnud neid siin käsitleda.

    ReplyDelete